sport retter

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Dôvod lyžiarského servisu

Pohľad zo strany zákazníka:

  • Pre zákazníka je najdôležitejšia perfektná funkčnosť náradia (lyže, snowboard). Len precízne pripravené náradie garantuje úplnú zábavu na svahu
  • Vďaka pravidelnému servisu dochádza k dlhšej životnosti jednotlivých náradí
  • Doplňujúcim dôvodom je vlastná bezpečnosť pri použití náradia

Pohľad zo strany predávajúceho:

  • Správna informovanosť zákazníka zo strany predávajúceho vrátane profesionálne vykonaného servisu garantuje úplnú spokojnosť zákazníka (tzn. jeho návrat i v dobe hluchého obdobia, pokiaľ dôjde k výmene náradia).

PREČO SERVIS LYŽÍ A SNOWBOARDOV ?

Pravidelne vykonávaný servis je predpokladom väčších zážitkov z jazdy, športových výkonov, ale aj vyššiu bezpečnosť Vás ako aj vášho okolia. Zabezpečuje dlhšiu životnosť lyží a snowboardu.

Servis by sa nemal vykonávať sporadicky, len v krízovej situácii, ale kontinuálne - pravidelne.

Potrebné je, aby lyže alebo snowboard bol servisovaný minimálne po skončení resp. pred zimnou sezónou. Štruktúrovanie plochy lyže vrátane uhlovania hrany a impregnácie voskom sa spravidla vykonáva niekoľkokrát za zimnú sezónu s ohľadom na frekvenciu lyžovania a samotných snehových podmienok danej oblasti (kamene na svahu, prírodný sneh, technický sneh), ktoré ovplyvňujú trvanlivosť nauhlovanej hrany vrátane kvality plochy sklznice.

Pre mnohých z Vás bude učite prekvapením, že i nová lyža potrebuje servis. Ako príklad uvádzame pretekársky lyžiarsky program, keď 90% pretekárov si necháva vyrobený "polotovar" lyže ale i dosky snowboardu znovu naformátovať (zrovnanie plochy a spodnej hrany, finálna štruktúra, bočné uhlovanie hrany, spodný tuning hrany, impregnácia).

Perfektné športové náradie:

  • Presné reagovanie na akúkoľvek zmenu smeru (carving)
  • Garantuje jednoduché ovládanie
  • Má vysokú jazdnú stabilitu
  • Perfektný sklz
  • Má perfektne uhlovanu hranu, ktorá napomáha väčšej bezpečnosti

ŠPECIÁLNA PONUKA
© 2010 Sport Retter | Via Ferrata Kyseľ - Slovenský raj